ใบเสนอราคา 2 App Excel แบบ ฟอร์ม Pdf ฟรี การ ทำ ใบ เสนอ ราคา

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

รายละเอียดในใบเสนอราคา ประโยชน์ของการทำใบเสนอราคา

การทำใบเสนอราคาในรูปแบบบุคคลธรรมดาก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ขาย หรือฝั่งผู้รับ (ลูกค้า) หากต้องการทราบลายละเอียดที่จะได้รับ รวมถึง ต้นทุนสินค้า และค่าบริการอื่น ๆ ที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม รวมแล้วเบ็คเสร็จเป็นเงินจำนวนเท่าใด ก็สามารถออกใบเสนอราคาเพื่อใช้ในกิจการได้ แต่แบบฟอร์มอาจจะแตกต่างตามแต่ละกิจการ ตัวอย่างใบเสนอราคา

ตัวอย่างใบเสนอราคา
ตัวอย่างใบเสนอราคา

ประโยชน์ของการทำใบเสนอราคา

– สร้างความน่าเชื่อของบริษัทได้อย่างหนึ่ง
– เมื่อมีการจัดทำใบเสนอราคาแล้ว ทำให้คาดว่าจะขายได้แน่นนอน
– เป็นเอกสารทางบัญชีหากมีการออกสารเป็นชุด
– เป็นสิ่งต้องมีหรือควรมีในกิจการเพื่อความเป็นมืออาชีพ
– สร้างการตัดสินใจ และเปรียบเทียบราคาให้กับผู้ซื้อได้

ใบเสนอราคาทำด้วยเอ็กเซลอย่างไร ?

ใบเสนอสินค้า การทำแบบฟอร์มใบเสนอราคาด้วยระบบ Excel เป็นที่นิยมใช้กันเป็นอันดับต้น เนื่องจากการจัดทำ “ใบเสนอราคา”ด้วยระบบ Excel นั้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีต้นทุนเลยก็ว่าได้ แต่การจะจัดทำ “ใบเสนอราคา” ด้วยระบบ Excel นั้นผู้ออกใบจะต้องมีความรู้ในการผูกสูตรขั้นพื้นนฐาน หากกำหนดสูตรขั้นพื้นฐานเป็นแล้ว การออกใบเสนอราคา หรือแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีต่างๆ นั้น ก็จะเป็นเรื่องง่าย

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top